Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

unusual
17:47
9454 6677 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
unusual
17:47

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viasouxie souxie
unusual
17:36
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasouxie souxie
17:36
6327 9a19 390
Reposted fromdivi divi viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
unusual
17:34
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasouxie souxie
unusual
16:46
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
unusual
16:45
5214 695c 390

Bob z Ritą Marley
Reposted fromEmisja Emisja viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
unusual
16:26
Walcz, albo olej to wszystko. Sukces zależy od podejścia
— Loca
unusual
16:26
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
unusual
16:25
od czegoś trzeba zacząć.
unusual
16:25
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

September 09 2017

unusual
21:53
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viabederektorem bederektorem
unusual
21:52
unusual
21:52
#51
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
unusual
21:49
7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viabrystol brystol
unusual
21:49
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viabrystol brystol
unusual
21:47
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
unusual
21:41

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viagwiazdeczka gwiazdeczka
unusual
21:38
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasouxie souxie
unusual
21:38
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viasouxie souxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl